loga czde
Projekt "Kamarádství bez hranic" reg.č. ERN-0998-CZ-19.09.2019


FMP ERNMŠ Klíček je opět úspěšným žadatelem o dotace z EU

Rozhodnutím Řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl schválen náš nový projekt "Kamarádství bez hranic" s reg.číslem ERN-0998-CZ-19.09.2019.

Projekt navazuje na dlouholetou a úspěšnou spolupráci MŠ Klíček Nový Bor a Kindertagesstätte "Lauschezwerge" ve Waltersdorfu, kdy byly realizovány projekty "Dejme křídla fantazii", "Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč", "Vandrujeme krajem - spolu si i hrajem" a právě končící projekt "Společně si hrát a navzájem se učit".
Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o poznání jazyka sousedů, získávání elementárních jazykových dovedností, navazování nových přátelství a seznamování se s kulturním dědictvím a tradicemi obou národů.

VIZE pro rok 2020
Děti budou vzdělávány v jazyce sousedů přirozenou cestou pomocí imerzní metody. Společné hry, zajímavé aktivity a prožitky umocní radost z učení a vztah k jazyku sousední země.
V rámci projektu proběhne 10 jednodenních setkání, střídavě 5 na české straně a 5 na německé straně, kde program připraví vždy hostitelská škola. Náplní jednotlivých setkání bude především společné tvoření a hry, seznamování se s tradičními regionálními činnostmi dle ročního období.
K prohloubení spolupráce plánujeme 1 dvoudenní setkání v Ćechách spojené s celodenním výletem, nocováním v MŠ Nový Bor a společnou snídaní s rodiči. Projekt je otevřený rodičům, kteří se mohou zúčastnit i dalších aktivit dle svého zájmu.
Podpořená částka v projektu činí 14.973 Euro. 

EU   logo programu

 PROBLÉMY VZNIKLÉ V DOBĚ REALIZACE PROJEKTU A UKONČENÍ PROJEKTU

Pandemie covid-19 zasáhla projekt v jeho začátku. Uskutečněny byly 2 akce - 1. setkání ve Waltersdorfu (Hrátky na sněhu), kde se děti seznámily a společně prožily aktivity se zimní tématikou, a 2. setkání v Novém Boru (Masopust), proběhl bez německých přátel, kteří kvůli nepřízni počasí nepřijeli. Přísná opatření, především na německé straně, nedovolila uskutečnit dalších 9 setkání.
Na naši žádost byla doba trvání projektu prodloužena Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dotaci o 1 rok, tj. do 27.12.2021.
Ani po prodloužení se nám nepodařilo uskutečnit plánované společné aktivity díky nekončícím opatřením a omezením souvisejícím s výskytem covid-19.

Z rozhodnutí AWO Kreisverband Oberlausitz byl projekt v září 2021 ukončen.

Mgr. Ivana Posseltová

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Podporují nás

FMP ERN

 

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 777 466 915
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz

Zřizovatel