Klek Svojskova3 MŠ Klíček
pohadka pulz

 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

VečerníčekI v letošním školním roce zůstaneme věrni pohádkám z Večerníčků.
V průběhu roku se děti setkají s pohádkami a příběhy, které je budou motivovat k činnostem vycházejícím ze školního vzdělávacího programu.
Každé 1.pondělí v měsící budeme mít společné promítání - "školkové kino"- kde nás Večerníčkovy pohádky uvedou do tématu. A chybět nebude ani prodej vstupenek do kina a také paní uvaděčka :-)

Pohádkami na jednotlivé měsíce jsou:

Září – Káťa a Škubánek

 • Seznámení dětí s prostředím MŠ a režimovým uspořádáním dne
 • Navazování kontaktů s dospělými
 • Přirozené navazování kontaktů mezi dětmi, podpora dětských přátelství

Říjen – Lískulka

 • Sledování rozmanitostí a změn v přírodě, přírodních jevů a dějů spojených s podzimem
 • Seznamování s plody podzimu
 • Vytváření povědomí o životním prostředí

Listopad – O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

 • Seznámení s ekosystémem les a jeho obyvateli
 • Manipulace a experimenty s různými přírodními materiály a surovinami
 • Osvojení si elementárních poznatků o činnostech člověka (péče o ekosystémy, okolí)

Prosinec – Štaflík a Špagetka

 • Společné prožívání předvánoční atmosféry
 • Sledování a prožívání příprav na Vánoce doma i v MŠ
 • Osvojení si elementárních poznatků o rodině, o soužití, zvycích a práci lidí

Leden – Kosí bratři

 • Uvědomování si nebezpečí vyplívajícího ze zimních sportů a pohybu v zimní přírodě
 • Osvojení si základních časových pojmů, částečná orientace v čase
 • Poznávání přírodního okolí v zimě, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Únor – Bubáci a hastrmani

 • Seznámení dětí se zvyky a obyčeji spojenými s povánočním obdobím – masopust
 • Pozorování přírodních dějů a jevů a počasí souvisejícího se zimním obdobím

Březen – O skřítku Racochejlovi

 • Pozorování probouzející se jarní přírody a změn typických pro jarní počasí
 • Uplatňování návyků společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

Duben – Rákosníček

 • Seznámení s tradicemi typickými pro toto období
 • Osvojování poznatků o znakových systémech a jejich funkci (písmena, čísla)
 • Seznámení s vodním ekosystémem

Květen – O cvrčkovi

 • Získávání poznatků z oblasti hudby, seznámení se s hudebními nástroji a technikou hry na ně
 • Záměrné pozorování přírody a živých tvorů, vytváření povědomí o jejich životě
 • Seznámení s tím, že svět přírody má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Červen – Žofka

 • Seznámení s přírodními jevy souvisejícími s příchodem léta
 • Osvojování si rozdílů mezi zvířaty domácími a zvířaty ze ZOO, umět pojmenovat většinu těchto zvířat
 • Rozšiřování poznatků z oblasti cestování – dopravní prostředky, bezpečnost na silnici
 

Zřizovatel

O nás

Právní forma :
příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 72 744 049
Identifikátor: 600 074 056

Kontaktujte nás

MŠ Klíček

Svojsíkova 754

473 01 Nový Bor
tel.: 487 726 647
777 466 914
e-mail: reditelka@msklicek.cz