Seznam článků

Seznam přijatých dětí do MŠ a batolecí třídy na školní rok 2021/22

Řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podání žádostí zákonných zástupců dne 3.-7.5.2021. Při posuzování žádostí postupovala ředitelka školy podle platných Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - směrnice č.2018/1.

Zákonní zástupci přijatých dětí budou kontaktováni vedoucími jednotlivých pracovišť, aby si převzali další potřebné dokumenty k nástupu dětí do MŠ a domluvili podmínky nástupu dítěte.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si
vyzvednout na požádání u ředitelky školy.
Mgr. Ivana Posseltová, řed.školy, tel. 777 466 915
Děti byly přijaty v tomto pořadí dle registračních čísel:

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914
ekonomka@msklicek.cz

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Mgr. Barbora VACKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana HLAVÁČKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz