Pozor! Změna! – WorkSpace Europe CZ29.4.2021
Vláda ČR schválila od pondělí 3.května otevření mateřských škol v Libereckém kraji pro VŠECHNY DĚTI!!!
Otevřeme provoz tak, jak jste byli zvyklí, dle provozní doby jednotlivých pracovišť.

Děti budou BEZ TESTŮ a BEZ ROUŠEK.
Další pravidla zatím platit budou, tj. 1 dospělá osoba jako doprovod dítěte do školky i ze školky, doprovázející osoby do budovy s ochranou dýchacích cest, zvýšená hygiena a dezinfekce, do školky pouze děti zdravé.
Už se na všechny velmi těšíme!!! :-)
I.Posseltová

7.4.2021
Vážení rodiče,

od 12.dubna budou mateřské školky znovu OTEVŘENY, avšak pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti ze speciální třídy.
Před zahájením provozu vás budeme informovat o podmínkách a testování dětí.

Pro děti, které jsou mladší a jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktické školy,
c) pedagog.pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál.službách
h) zaměstnanci Úřadu práce ČR
i) zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
j) zaměstnanci Finanční správy ČR,
bude otevřena třída MŠ Kopretina, Kalinova 572. Provoz této třídy je od 6,15 do 16,15 hodin. Je nutné se přihlásit předem na tel.777 466 915 (řed.školy) nebo 777 466 913 (vedoucí MŠ Kopretina). Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele.

Je nám velmi líto, že se neuvidíme se všemi dětmi, ale snad se situace zlepší co nejdříve.

Těšíme se na vás :-).

Za kolektiv MŠ Mgr.I.Posseltová, ředitelka školy

Vedení školy


MŠ Klíček ul. Svojsíkova

Sample image

Mgr.Ivana POSSELTOVÁ

Ředitelka školy
777 466 915, 487 726 647
klicek@msklicek.cz
Sample image

Taťána ILAVSKÁ

Statutární zástupce ředitelky, ekonom školy
777 466 914
ekonomka@msklicek.cz

MŠ Srdíčko ul. Palackého

Sample image

Mgr. Barbora VACKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 911, 487 727 475
srdicko@msklicek.cz

MŠ Pohádka ul. Luční

Sample image

Romana HLAVÁČKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 912, 487 726 502
pohadka@msklicek.cz

MŠ Jablíčko ul. G.Svobody

Sample image

Iva ŠÁKROVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
774 425 617
jablicko@msklicek.cz

MŠ Kytička ul. Kalinova

Sample image

Iveta LEBRUŠKOVÁ

Vedoucí odlouč.pracoviště
777 466 913
kyticka@msklicek.cz